AMDI Manpower là thành viên của Tập đoàn AMDI. Hiện nay, AMDI Manpower đang nỗ lực đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh bao gồm tư vấn du học, tư vấn định cư nước ngoài và xuất khẩu lao động, trong đó tập trung vào các thị trường lớn như Nhật Bản, Canada, Châu Âu, Châu Úc và đang hướng tới các thị trường mới như Trung Đông, Bắc Phi.

AMDI Manpower tin tưởng sẽ tạo nên những giá trị mới, góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế -xã hội của đất nước.

 VIDEO GIỚI THIỆU AMDI MANPOWER

PROFILE AMDI MANPOWER

Xem Profile giới thiệu AMDI Manpower tại đây!


 

 

Tầm nhìn

Tầm nhìn

Trở thành một đơn vị tư vấn du học, tư vấn định cư và cung ứng nhân lực hàng đầu Việt Nam

Sứ mệnh

Sứ mệnh

Vì cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi khách hàng

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

A

Achievable

Đạt mục tiêu

M

Maximizable

Tối đa hóa lợi ích của khách hàng

D

Dedicated

Tận tâm

I

Initiative

Chủ động, sáng tạo

Hotline
1
Bạn cần hỗ trợ?