DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CHẤT LƯỢNG TẠI ÚC

STT TRƯỜNG ĐỊA CHỈ HỌC PHÍ WEBSITE
1 Deakin University Melbourne 33.400- 40.400 AUD deakin.edu.au
2 Monash University Melbourne 32.000- 49.000 AUD monash.edu
3 University of Melbourne Melbourne 30.000 - 54.000 AUD unimelb.edu.au
4 RMIT University Melbourne 24.000 - 38.000 AUD rmit.edu.au
5 LaTrobe University Melbourne 22.000 - 32.000 AUD latrobe.edu.au
6 Swinburne University of Technology Melbourne 27.560 - 39.560 AUD swinburne.edu.au
7 Federation University Ballarat 21.300 - 34.600 AUD federation.edu.au
8 University of Divinity Melbourne 16.376 - 22.800 AUD divinity.edu.au
9 Victoria University Melbourne 12.000 - 31.600 AUD vu.edu.au
10 The University of Sydney  Sydney 33.500 - 51.000 AUD sydney.edu.au
11 Macquarie University Sydney 24.000 - 40.000 AUD mq.edu.au
12 Southern Cross University Sydney, Melbourne 26.800 - 32.000 AUD scu.edu.au
13 The University of New South Wales  Sydney 35.760 - 48.720 AUD unsw.edu.au
14 The University of Newcastle Sydney 27.065 - 39.640 AUD newcastle.edu.au
15 University of Technology Sydney Sydney 32.600 - 44.470 AUD uts.edu.au
16 Western Sydney University Sydney 26.240 - 33.000 AUD westernsydney.edu.au
17 Chisholm Institute of TAFE Melbourne 17,000 - 21,500 AUD chisholm.edu.au
18 William Angliss Institute of TAFE  Melbourne 14.795 - 22.000 AUD angliss.edu.au
19 TAFE New South Wales Sydney 12.740 - 15.280 AUD tafensw.edu.au
20 South West Institute of TAFE Sydney 13.975 -  28.693 AUD swtafe.edu.au

Bài viết liên quan

Từ A đến Z quy trình XKLĐ Nhật Bản 2022
Từ A đến Z quy trình XKLĐ Nhật Bản 2022
Đài Loan tăng lương cơ bản cho người lao động nước ngoài
Đài Loan tăng lương cơ bản cho người lao động nước ngoài
Xuất khẩu lao động Đài Loan cần những điều kiện gì?
Xuất khẩu lao động Đài Loan cần những điều kiện gì?
‘Bỏ túi’ kinh nghiệm phỏng vấn XKLĐ Nhật Bản
‘Bỏ túi’ kinh nghiệm phỏng vấn XKLĐ Nhật Bản