DANH SÁCH TRƯỜNG TỪ BẬC THPT - CAO ĐẲNG - ĐẠI HỌC TẠI CANADA

DANH SÁCH MỘT SỐ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TẠI CANADA
(Lưu ý: học phí trong bảng là ước tính trung bình, tùy vào ngành học, năm học sẽ có mức phí cụ thể)
TT Tên trường Thành phố Bậc đào tạo Học phí Website
1 University of Victoria Victoria Đại học + Thạc Sỹ 27,836 - 34,775 CAD/năm https://www.uvic.ca/
2 University of the Fraser Valley (UFV) Vancouver Cao đẳng, Đại học,
Chứng chỉ sau đại học, Thạc sỹ
11,000 CAD/kỳ https://www.ufv.ca/
3 Vancouver Community College (VCC) Vancouver Cao đẳng, Đại học,
Chứng chỉ Sau đại học
16,000 - 20,000 CAD/năm https://www.vcc.ca/
4 Kwantlen Polytechnic University Vancouver Cao đẳng, Đại học,
Chứng chỉ Sau đại học
Đai học: 24,000 CAD/năm
Sau ĐH: 13,000-19,000 CAD/năm
https://www.kpu.ca/
5 British Columbia Institute of Technology (BCIT) Vancouver Cao đẳng, Chứng chỉ,
Cử nhân, Thạc sỹ
17,829.60 CAD/năm https://www.bcit.ca/
6 Capilano University Vancouver Đại học, Chứng chỉ Sau đại học 19,000 CAD/năm https://www.capilanou.ca/
7 Acsenda School Of Management Vancouver Cao đẳng, Đại học,
Chứng chỉ Sau đại học
13.000 – 17.000 CAD https://acsenda.com/
8 Abbotsford School District Abbotsford Lớp 1-12. Chương trình Tú tài IB
Chương trình Nâng cao AP
Chương trình Danh dự
14,500 CAD/năm https://www.abbyschools.ca/
9 University of British Columbia (UBC) Vancouver, Kelowna Cử nhân, Thạc sỹ, Tiến sĩ 42,543 - 58,641 CAD/năm https://www.ubc.ca/
10 Simon Fraser University (SFU) Burnaby, Surrey, Vancouver Cử nhân, Cao học 16,076 CAD - 54,000 CAD/năm www.sfu.ca
11 Emily Carr University Vancouver Cử nhân, Cao học 24,936 CAD/năm https://www.ecuad.ca/
12 University of Canada West (UCW) Vancouver Đại học, dự bị Thạc sỹ, Thạc sỹ 76,800 CAD/năm https://www.ucanwest.ca/
13 Fairleigh Dickinson University (FDU) Vancouver Cử nhân, Thạc sỹ, Tiến sĩ Đại học: $28,650
Sau ĐH: $30,540
https://www.fdu.edu/
14 Thompson Rivers University (TRU) Kamloops Đại học, sau đại học và đào tạo nghề 17.847 CAD/năm https://www.tru.ca/
15 Vancouver Island University Nanaimo, Cowichan,
Powell River, parkville-Qualicum
Chương trình PTTH (lớp 10 -12)
Chương trình dự bị năm nhất đại học
Chương trình cử nhân đại học
Chương trình Thạc sĩ
Đại học: 16,680 - 22,000 CAD/năm
Sau ĐH: 25,000 CAD/2 năm
https://www.viu.ca/
16 Abbotsford School District Vancouver Trung học lớp 9-12 15,500 CAD/năm https://www.abbyschools.ca/
17 SAIT Calgary Cao đẳng, Đại học
Chứng chỉ sau đại học, chứng chỉ ngắn hạn
18,000 - 22,000 CAD/năm https://www.sait.ca/
18 University of Lethbridge Lethbridge Đại học, Sau đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ 20,290 CAD/năm https://www.ulethbridge.ca/
19 Mount Royal University Calgary Cao đẳng, Đại học
Chứng chỉ sau đại học
21,032 - 23,630 CAD/năm https://www.mtroyal.ca/
20 University of Calgary Calgary Đại học, sau đại học 20,738 CAD - 25,503 CAD https://www.ucalgary.ca/
21 University of Alberta Edmonton Cử nhân, Chứng chỉ sau đại học, Cao học 20,395 - 27,000 CAD/năm https://www.ualberta.ca/

 

DANH SÁCH MỘT SỐ TRƯỜNG CAO ĐẲNG TẠI CANADA
(Lưu ý: học phí trong bảng là ước tính trung bình, tùy vào ngành học, năm học sẽ có mức phí cụ thể)
TT Tên trường Thành phố Bậc đào tạo Học phí Website
1 Cambian College Sudbury, Ontario   17,000-24,000 CAD/năm https://cambriancollege.ca
2 Conestoga College Institute of
Technology and Advanced Learning
Ontario     http://www.conestogac.on.ca
3 Seneca College Toronto, Ontario Trường công lập 7,000-9,000 CAC/kỳ https://www.senecapolytechnic.ca
4 Douglas College New westminster
Coquitlum
Cao đẳng, Đại học, Sau Đại học
Chương trình chuyển tiếp lên ĐH
19,102.5 CAD/năm https://www.douglascollege.ca/
5 Georgian College Ontario   17,000-20,000 CAC/năm https://www.georgiancollege.ca
6 Bow Valley College Calgary Cao đẳng, Đại học, Chứng chỉ ngắn hạn 22,665 CAD - 27,005 CAD https://bowvalleycollege.ca/
7 Olds College Olds   15,500 - 18,000 CAD https://www.oldscollege.ca/
8 NorQuest College Edmonton Cao đẳng, chứng chỉ ngắn hạn 19,000-23,000 CAD https://www.norquest.ca/
9 Columbia College Vancouver Cao đẳng, dự bị đại học, đại học 17,550 CAD/năm https://www.columbiacollege.ca/
10 Pacific Link College (PLC) Burnaby, Surrey Cao đẳng, Cao đẳng nâng cao, Đại học, Chứng chỉ sau đại học 10,000-20,000 CAD/năm https://www.plvan.com/
11 Arbutus College Vancouver Cao đẳng 20,000 CAD/năm https://arbutuscollege.com/
12 Niagara College Welland, Niagara, Ontario     http://www.niagaracollege.ca
13 Algonquin College Ontario Cao đẳng   https://www.algonquincollege.com

 

DANH SÁCH MỘT SỐ TRƯỜNG PHỔ THÔNG TẠI CANADA
(Lưu ý: học phí trong bảng là ước tính trung bình, tùy vào ngành học, năm học sẽ có mức phí cụ thể)
TT Tên trường Thành phố Bậc đào tạo Học phí Website
1 Columbia International College (CIC) Hamilton, Ontario Trung học nội trú   http://www.cic-TotalCare.com
2 Toronto Academy of EMC Ontario     http://www.torontoemc.ca
3 Canada Star Secondary School Richmon Lớp 8-12 10,000 CAD/kỳ https://canadastarsecondary.ca/
4 Vancouver School Board Vancouver Trung học 16,000 CAD/năm https://www.vsb.bc.ca/
5 Alexander Academy Vancouver Lớp 9-12 22,800 CAD/năm https:// www.alexanderacademy.ca/
6 Bodwell High School Vancouver Trung học lớp 8-12 29,000 CAD/năm https://www.bodwell.edu/
7 Burnaby School District Vancouver Tiểu học, Trung học 16,250 CAD/năm https://burnabyschools.ca/
8 Calgary Board of Education Calgary Lớp 1-12 13,000 CAD https://www.cbe.ab.ca/
9 Rotman Art and Science School Vaugham, Ontario Từ mẫu giáo đến K12   http://www.rotmanschool.com

Bài viết liên quan

Văn phòng Canada
Văn phòng Canada
Giấy chứng nhận lao động tại Nhật: Những thông tin quan trọng bạn cần nắm
Giấy chứng nhận lao động tại Nhật: Những thông tin quan trọng bạn cần nắm
QUY TRÌNH THỰC TẬP SINH NHẬT BẢN
QUY TRÌNH THỰC TẬP SINH NHẬT BẢN
ĐƠN HÀNG KỸ SƯ THIẾT KẾ NỘI THẤT
ĐƠN HÀNG KỸ SƯ THIẾT KẾ NỘI THẤT